سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تیز فهمی و پرخوری گرد هم نیایند . [امام علی علیه السلام]